Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας θα πραγματοποιήσει δύο (02) συνεδριάσεις την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Η πρώτη, θα είναι τακτική συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  ώρα 20.30  και σε αυτήν περιλαμβάνονται συνολικά επτά (07) θέματα προς συζήτηση.

Η δεύτερη θα είναι ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα και ώρα 21.30 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2020».

Δείτε

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της τακτικής Συνεδρίασης.

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ειδικής Συνεδρίασης.