Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), συνέρχεται σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ΕΝΤΕΚΑ (11) συνολικά θέματα.

Δείτε τη σχετική  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ