Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020) , της υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συνέρχεται σε δια περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, με ώρα έναρξης 18.00 μ.μ. και λήξη 20.00 μ.μ..

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) συνολικά θέματα.

Δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε ακόμη το σχετικό έντυπο ψηφοφορίας σε μορφή PDF και σε μορφή WORD