COVID-19

Τις δύσκολες αυτές ώρες που περνάει η πατρίδα μας, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους εργαζομένους στο χώρο της υγείας που μάχονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για όλους εμάς.

Η Δημοτική Αρχή Βισαλτίας στο πλαίσιο της στήριξης των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας, μετά από ενέργειες του Αντιδημάρχου Υποδομών και Έργων, Θοδωρή Βαδικόλια, δώρισε είδη προστασίας από τον κορωνοϊό στο προσωπικό των Κέντρων Υγείας Νιγρίτας, Μαυροθάλασσας και Σιδηροκάστρου. Τα παραπάνω είδη παραδόθηκαν από τον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους.

Αν και οι δωρεές ούτε υποκινούνται, ούτε προβάλλονται, η Διοίκηση του Δήμου Βισαλτίας από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε έχει αποδείξει έμπρακτα ότι βοηθάει και στέκεται σε κάθε δομή, φορέα και συνάνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη την στήριξη και τη βοήθεια. Ωστόσο, επειδή έχει πάρει μεγάλη έκταση η συμβολή της αυτοδιοίκησης στη μάχη κατά του κορωνοϊού, στην οποία δίνουμε το παρόν από την πρώτη στιγμή με τους υπαλλήλους και τους εθελοντές των δομών, δηλώνουμε ότι θα προσφέρουμε μισθούς για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού που μας ζήτησε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σερρών.

Σε αυτή τη μάχη, ο Δήμος Βισαλτίας είναι καθημερινά παρών στην πρώτη γραμμή. Μία μάχη που μπορούμε να κερδίσουμε, αρκεί ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να δείξουμε υπευθυνότητα και απόλυτη προσήλωση στις οδηγίες των ειδικών.

Μένουμε σπίτι! Μένουμε υγιείς!

Ξεκινούν οι αιτήσεις από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020, για να δηλώσουν συμμετοχή 180.380 Ε-επιστήμονες της χώρας στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με επιταγές 600 ευρώ

Όπως ορίζει η δημόσια πρόσκληση η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για επιστήμονες λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου και οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400 ευρώ, ως προκαταβολή, με την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου και μετά, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 ευρώ.

Ειδικότερα την δημόσια πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό επιστημονικούς κλάδους της χώρας υπογράφτηκε σήμερα από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση και αναρτήθηκε στην διαύγεια.

Πρόκειται για μία δράση στην οποία θα ενταχθούν οι 6 βασικοί επιστημονικοί κλάδοι (οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτου τάξεως, μηχανικοί ανεξαρτήτου ειδικότητας, δικηγόροι (και ασκούμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά 180.380 επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι επιστήμονες - δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία θα βοηθήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους στο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα τα 10 αντικείμενα κατάρτισης σε θεματικούς τίτλους είναι τα εξής:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης

 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές

Τις υπηρεσίες επιστημονικής τηλεκατάρτισης μπορούν να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) επιπέδου 1 και 2.

Ποιοι οι ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2:

δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

ιατροί όλων των ειδικοτήτων

ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το ΥΠΟΙΚ (παράρτημα Χ). Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή του στη Δράση ως ακολούθως: Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (Παράρτημα ΙΙ), απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

Α)να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου (σύμφωνα με το παράρτημα VII):

το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.

στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Η εν λόγω προθεσμία δύναται να τροποποιείται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Διαβάστε όλη την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Ανακοινώνεται ότι η Λαϊκή Αγορά της Νιγρίτας, το Σάββατο 4 Απριλίου  2020, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των παραγωγών-πωλητών με είδη διατροφής και προϊόντα ατομικής υγιεινής-καθαριότητας, που κατέχουν θέση που λήγει σε ζυγό αριθμό.

Οι παραπάνω πωλητές θα τοποθετήσουν τους πάγκους τους ΟΛΟΙ από την ίδια μεριά του δρόμου, από την πλευρά που βρίσκεται το Δημαρχείο, σε αποστάσεις τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων με κενό-ελεύθερο χώρο από αντικείμενα.

Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.

Με την 103/31.03.2020 Απόφαση του Δημάρχου Βισαλτίας ορίστηκαν ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω κορονοϊού.

Οι ομάδες απαρτίζονται από υπαλλήλους του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών του Προσώπων και είναι οι εξής: 

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Ωράριο 8:00-15:00)

 Τηλέφωνο 1  ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
 Τηλέφωνο 2  ΠΟΥΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Πληροφορίες 1  ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗ ΘΕΑΝΩ
 Πληροφορίες 2  ΑΝΑΣΤΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
 Πληροφορίες 3  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 Οδηγός 1  ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ωράριο 15:00 – 22:00)

 Τηλέφωνο 1

 ΣΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ

 Τηλέφωνο 2

 ΜΠΑΛΤΗΡΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ

 Πληροφορίες 1

 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 Πληροφορίες 2

 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 Πληροφορίες 3

 ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 Οδηγός 1

 ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ωράριο 8:00-15:00)

 Τηλέφωνο 1

 ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 Τηλέφωνο 2

 ΚΡΙΒΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 Πληροφορίες 1

 ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 Πληροφορίες 2

 ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 Πληροφορίες 3

 ΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ

 Οδηγός 1

 ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 Οδηγός 2

 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ωράριο 15:00 – 22:00)

 Τηλέφωνο 1

 ΤΣΙΚΑΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

 Τηλέφωνο 2

 ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 Πληροφορίες 1

 ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 Πληροφορίες 2

 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Πληροφορίες 3

 ΖΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 Οδηγός 1

 ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Οδηγός 2

 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσωπικό Καθαριότητας (εκ περιτροπής εργασία) (Ωράριο 8:00 – 22:00)

 Υπάλληλος 1

 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΖΩΗ

 Υπάλληλος 2

 ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 Υπάλληλος 3

 ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 Υπάλληλος 4

 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 Υπάλληλος 5

 ΓΚΑΡΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 Υπάλληλος 6

 ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ

 Υπάλληλος 7

 ΚΑΛΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

 

6η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Ωράριο 8:00 – 15:00)

ΦΟΡΕΑΣ

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ΜΠΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ

 ΜΠΙΜΠΗ ΣΥΛΙΑΝΗ

ΝΠΔΔ

 ΤΣΙΧΑΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
 ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 (Πληροφορίες μελών ΚΑΠΗ στο τηλ. 2322024481)

 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 (Πληροφορίες μελών ΚΑΠΗ στο τηλ. 2322024171)

Αρμοδιότητες –Καθήκοντα Ομάδων Εργασίας:

α) Καταγραφή των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.

β) Καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους.

γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α.

δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β.

ε) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

στ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α. και β.

ζ) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α. και β. (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών ) για πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

η) Κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Ημέρες εργασίας – Ωράριο εργασίας – βάρδιες :

Οι υπάλληλοι των ως άνω ομάδων εργασίας θα εργάζονται εκ περιτροπής και εναλλάξ :

 • επτά (7) ημέρες την εβδομάδα ,
 • δύο (2) βάρδιες των 7 ωρών ανά ημέρα και συγκεκριμένα :
  • 1η βάρδια 08:00 – 15:00
  • 2η βάρδια 15:00 – 22:00

Εξαίρεση αποτελούν οι υπάλληλοι της ομάδας διοικητικής υποστήριξης οι οποίοι θα εργάζονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η σύσταση των ομάδων θα παραμένει σταθερή για λόγους προστασίας

Οι παραπάνω ομάδες θα ενισχύονται κατά περίπτωση με εθελοντές.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους , το προσωπικό των υπηρεσιών /δομών της παρούσας απόφασης θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

Δείτε τη σχετική 103/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημάρχου Βισαλτίας 

 

 

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ:

I. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Ημέρες εργασίας προσωπικού

Β. Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ προσωπικού ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ

Γ. Προσαύξηση αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Δ. Εξαίρεση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού από αναστολή προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΤΑ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Β. Οικονομική ενίσχυση ΔΕΥΑ από ΟΤΑ

Γ. Σύναψη δανείων ΟΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Δ. Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων

Ε. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

ΣΤ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού δομών υγείας

Ζ. Επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ

ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες

Β. Προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. Σύγκληση δημοτικών συμβουλίων

Β. Σύνδεσμοι καταργούμενων δήμων Ν.4600/19

Γ. Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας

Δ. Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Ε. Λειτουργία λαϊκών αγορών

ΣΤ. Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19

Ζ. Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

Με νέα  εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (40/31.03.2020) παρέχεται αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης ζητημάτων που ανέκυψαν στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων, ενώ παρατίθεται επιπλέον Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται:

α) όλο το, αντίστοιχο, κανονιστικό πλαίσιο (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κοινές  Υπουργικές αποφάσεις) και

 β) οι εκδοθείσες εγκύκλιες οδηγίες για την εφαρμογή του.

Σε ότι αφορά στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων  με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις,

Πρώτον,  αναφορικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης.

Δεύτερον, για τις μετακινήσεις των οργάνων άσκησης δημόσιας  εξουσίας των δήμων για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τρίτον για την κρατική εποπτεία  των πράξεων των ΟΤΑ, όπου διευκρινίζεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ, δεν αναστέλλεται κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος των περιοριστικών αυτών μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα:

α) η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας  επί των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 περαιώνεται εντός αποκλειστικής  προθεσμίας όχι τριάντα (30), αλλά εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση

β) η προθεσμία άσκησης της διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της αυτοδιοίκησης, αναστέλλεται από τις 11 Μαρτίου 2020 για δύο (2) μήνες. Επομένως, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Ειδικής Επιτροπής , κατά τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, η οποία έληξε ή θα λήξει μετά τις 11 Μαρτίου 2020 υπολογίζεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την έκδοση ή κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Δείτε  και κατεβάστε  τη σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ