Εκλογές

ekloges2015Εκδόθηκε η συγκεντρωτική εγκύκλιος η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφονται όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών.

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος περιέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία των εκλογών, τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια, την κτήση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, την υποβολή των υποψηφιοτήτων, την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών και τον τρόπο εκλογής τους.  Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου έως την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.  Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο

kalpes-grafima-550x400 cΕκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 58/51791/31.12.2014: Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012, A' 57),απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειαςαπουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών έως και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, δηλαδή από την 31η Δεκεμβρίου 2014 έως την 25η Ιανουαρίου 2015.

Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί έως και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και όσοι έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγ κης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου. 

Δείτε ακόμη την με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

 

 

 

 

 

ekloges2015Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2015 έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έμβλημα και κόμμα όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Επίσης στις 14 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ανακήρυξη των συνδυασμών των κομμάτων από το Α” Τμήμα του Αρείου Πάγου. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει πίνακα με τις βασικές προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν. Ειδικότερα:

 

 

 • Στις 9 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία των εννέα ημερών, μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, για τη δήλωση του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων προς τον πρόεδρο της Βουλής και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 • Στις 9 Ιανουαρίου 2015 λήγει και  η προθεσμία των εννέα ημερών για την επίδοση των προτάσεων των υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων στον πρόεδρο του κάθε αρμόδιου κατά τόπο πολυμελούς πρωτοδικείου
 • Στις 9 Ιανουαρίου 2015 λήγει και η προθεσμία για την επίδοση στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου για τη  κατάθεση στην υπηρεσία τους, της παραίτησης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λπ., από τις θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας για να θέσουν υποψηφιότητα βουλευτή.
 • Στις 10 Ιανουαρίου 2015  γίνεται η ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών από τα κατά τόπους αρμόδια πρωτοδικεία.
 • Στις 12 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία των δώδεκα ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την επίδοση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου των δηλώσεων για την κατάρτιση των συνδυασμών των κομμάτων και των βουλευτών επικρατείας.
 • Στις 14 Ιανουαρίου 2015 γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών των κομμάτων από το Α” Τμήμα του Αρείου Πάγου.
 • Στις 16 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία των οκτώ ημερών, πριν από την ημέρα των εκλογών για την παράδοση από τα κόμματα στους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, των ψηφοδελτίων για τα κοινά εκλογικά τμήματα των εκλογικών περιφερειών.
 • Στις 18 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσμία των έξι ημερών, πριν από την ημέρα των εκλογών για την παράδοση από τα κόμματα στους αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού, των ψηφοδελτίων για τα ειδικά εκλογικά των ετεροδημοτών.
 • Επίσης, στις 18 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσµία των έξι ηµερών πριν από την ψηφοφορία µέσα στην οποία τα κόµµατα, οι συνδυασµοί και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν στον οικείο αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νοµού, επί αποδείξει, επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων για τα εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών, όµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται στη βασική εκλογική περιφέρεια.
 • Στις 19 Ιανουαρίου 2015 λήγει η προθεσµία των πέντε ηµερών πριν από την ψηφοφορία για τη γνωστοποίηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της πρότασης υποψηφίου προς συµπλήρωση συνδυασµού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου.

dimarheio.visaltiasΜε τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και, όπου ήταν αναγκαίο, των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 αναδείχθηκαν οι νέες αρχές διοίκησης των ∆ήµων.

Η θητεία των δηµοτικών αρχών, κατά τις πάγιες διατάξεις του Ν.3852/20101 ορίζεται να είναι πενταετής. Οι, δε, αρχαιρεσίες για τα αιρετά όργανα θα λάβουν χώρα την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου του 2014 και την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου του 2017. Οι θητεία των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δυόµισι ετών.

Με σχετική  εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις, αναφορικά µε την ορκωμοσία και εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών και πιο συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα θέµατα:

 • Ορκωμοσία νέων αρχών
 • Εγκατάσταση νέων αρχών
 • Εκλογή µελών του Προεδρείου ∆ηµοτικού Συμβουλίου
 • Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 • Ορισµός Αντιδημάρχων
 • Λειτουργία ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Δείτε την αριθμ. 63 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 30565/06.08.2014

 

ekloges-2014-apotelesmata 1Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα των τριπλων εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και στις 25 Μαΐου 2014 (Δημοτικές εκλογές, Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές). Τα αποτελέσματα αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Δείτε παρακάτω:

Αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 2014 στην Π.Ε. Σερρών. 

 Αποτελέσματα Σταυροδοσίας Περιφερειακών Συμβούλων 2014 στην Π.Ε. Σερρών.

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2014 στην Π.Ε. Σερρών.

 Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2014 στην Π.Ε. Σερρών