Προσκλήσεις Ο.Ε.

image galleryΜε 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η μηνός Μαΐου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και τις σχετικές επεξηγήσεις της υπηρεσίας.

oikepitrophΔύο (02) διαδοχικές συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει   την Τετάρτη  5 Νοεμβρίου 2014  και ώρα έναρξης  14:45 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Η πρώτη συνεδρίαση είναι τακτική με Δώδεκα (12) θέματα ημερήσιας διάταξης και η δεύτερη είναι ειδική με ένα θέμα ημερήσιας διάταξης και αφορά στην «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας για το οικονομικό έτος 2015»

Οι  συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν  στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας».

Δείτε ΕΔΩ τις προσκλήσεις με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας.

oikepitrophΜε 13 θέματα  στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη & ώρα 13.00.

Δείτε την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα της συνεδρίασης καθώς και τις σχετικές εισηγήσηεις της υπηρεσίας

 

oikepitrophΜε 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και τις σχετικές επεξηγήσεις της υπηρεσίας.

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση (15η του 2012) η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.00

Δείτε ΕΔΩ  την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις εισηγήσεις της υπηρεσίας μας

Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.  Η συνεδρίαση θα  διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη  4 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11.00.

Δείτε εδώ την σχετική πρόσκληση και την ανάλυση των θεμάτων που θα συζητηθούν