Πόλη της Αρχαίας Βισαλτίας. Ίσως ιδρύθηκε από Ίωνες κατοίκους της γειτονικής Αργίλου. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα, καταστράφηκε στα ελληνιστικά χρόνια (-3ος αι.) από επιδρομές Θρακών και Γαλατών και εγκαταλείφθηκε. Ο αρχαιότερος πυρήνας της (από τα τέλη -6ου αι.) βρίσκεται στην κορυφή λόφου, περίπου 2 χλμ. ΒΔ. από το χωριό Αηδονοχώρι. Από τα ανασκαμμένα λείψανα ξεχωρίζει το πώρινο ορθογώνιο κτίριο Γ, ίσως με λατρευτική χρήση. Ερευνήθηκε και αρχαϊκό νεκροταφείο (-6ος αι.) με σημαντικές κατηγορίες ντόπιας κεραμικής και μεταλλοτεχνίας.
Οι εκτεταμένες ανασκαφές στην Αρχαία Τράγιλο και το νεκροταφείο της έχουν φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα που μαρτυρούν την ιστορική της πορεία από τα τέλη του -6ου αι. έως τις αρχές του -3ου αι. όταν καταστρέφεται από εχθρική επιδρομή και εγκαταλείπεται.

Από ιερό αφιερωμένο σε γυναικεία θεότητα (σημ.: απ’ ότι είδα στο μουσείο των Σερρών, πρόκειται για την θεά Άρτεμη) προέρχεται πλήθος πήλινων ειδωλίων και αναθημάτων, ενώ από την έρευνα οικιών συλλέχτηκαν αντικείμενα της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα στα ευρήματα του νεκροταφείου και στα αττικά αγγεία ξεχωρίζει ερυθρόμορφη πελίκη του "ζωγράφου του Προνόμου" με παράσταση γιγαντομαχίας. Σε αρχαϊκούς τάφους αρκετά συχνή είναι η ανεύρεση χάλκινων κοσμημάτων τοπικής παραγωγής, χρυσών επιστομίων και όπλων.

Η Aρχαία Τράγιλος  ήταν μία επαρχιακή πόλη στην περιοχή του Στρυμόνα, κοντά στη μεταγενέστερη αθηναϊκή αποικία τηςΑμφίπολης. Μαζί με τη γειτονική Άργιλο (αποικία Ανδρίων) αποτελούν πόλεις που επηρεάστηκαν πολιτικά και πολιτισμικά από την Αμφίπολη. Μετά την ίδρυση της Αμφίπολης το -438  η πόλη βρίσκεται κάτω από την πολιτική και πολιτιστική εξάρτηση της Αθήνας. Η επίδραση της αττικής τέχνης είναι φανερή στα λίγα πλαστικά έργα που έχουμε από την Τράγιλο. Γνήσια αττικά έργα αποτελούν τα πρότυπα τα οποία ακολουθούν τα τοπικά εργαστήρια γλυπτικής.

Σε αυτή την κατηγορία έργων ανήκει και η επιτύμβια στήλη της Αρδρινής. Εικονίζεται γυναικεία μορφή σε κατατομή προς τα αριστερά, καθισμένη σε κλισμό. Από πάνω της υπάρχει χαραγμένο το όνομά της, Αρδρίνη Στα πόδια της, σε μικρότερη κλίμακα, εικονίζεται το παιδί της, που την αγκαλιάζει έως το ύψος των γονάτων.
Το όνομα Αρδρίνη εμφανίζεται άπαξ στον βορειοελλαδικό χώρο, στη στήλη της Τραγίλου, ενώ δεν εμφανίζεται στην Αττική (P.M. Fraser / E. Matthews, ό.π., s.v. Αρδρίνη).

Εικόνες:

1.Θραύσματα προτομών γυναικείας θεότητας. Τέλη 6ου αρχές 5ου αι. Αρχαία Τράγιλος.

2.Προτομή γυναικείας θεότητας 4ος αι. Αρχαία Τράγιλος

3.Αρυβαλλοειδές ληκύθειο με ερυθρόμορφη παράσταση μωρού. Αρχαία Τράγιλος.

4. Ειδώλιο Λήδας με τον Κύκνο. Τέλη 4ου αι. Αρχαία Τράγιλος