Για την επικουρία και την διοικητική υποστήριξη του γραφείου Δημάρχου, εκδόθηκε η αριθμ 10.742/19.09.2019 απόφαση δημάρχου με την οποία ΚΑΛΕΙ τους τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωσης δυο (02) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:

 

Μίας(1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα παιδείας , εκπαίδευσή, σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου Μάθησης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωσή και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων καθώς και σε θέματα Οργάνωσής τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης που αφορούν το Δήμο Βισαλτίας.

Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα α Επικοινωνίας, Τουριστικής Προβολής ,Δημοσίων σχέσεων κ.λ.π.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική πρόσκληση