Προσκλήσεις Ε.Π.Ζ.

Σας παραθέτουμε την πρόσκληση της επιτροπής ποιότητας ζωής

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 14 Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 12.00΄. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου του έτους 2016 και ώρα 12.00΄. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) το κατεπείγον κρίνεται λόγω των εορτών και των Αργιών των Χριστουγέννων

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

                                      Δουβίτσα Αγνή

    

  1. Χορήγηση Προέγκρισης ΄Αδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –(ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ»   του Βλάχου Γεωργίου του Αγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Βέργης.
  2. Χορήγηση Προέγκρισης ΄Αδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Γραφείο Τελετών» της Γκουτάκη Αναστασίας του Χρήστου στην Δημοτική Κοινότητα       Νιγρίτας στην οδό Εθνικής Αντίστασης αριθμ. 4.
  3. Χορήγηση ΄Αδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτας και Παράταση Ωραρίου Μουσικής

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

epzΣυνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου  75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87 ) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Νιγρίτας την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου έτους  2016 και ώρα  12.00΄μ.μ. στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ».

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 10 Μαίου του έτους 2016 και ώρα 12.00΄. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για την συζήτηση και λήψη αποφάσης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

                                                                                           Δουβίτσα Αγνή

    

΄Εγκριση Τροποποίησης Τμήματος Λαϊκής Αγοράς Νιγρίτας λόγω Κατασκευής του έργου Ανάπλαση Δημαρχείου Νιγρίτας και προσαρμογή Αρίθμησης των θέσεων στην νέα Χωροθέτηση.

 

 
Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.