Προσωπικό ΟΤΑ

about jobOpportunities mobility 02Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα της  ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Η παράταση δόθηκε αφενός, προκειμένου οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες να έχουν τα χρονικά περιθώρια για να εκτιμήσουν τις ανάγκες των υπηρεσιών τους και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή όχι των αιτημάτων των ενδιαφερομένων και αφετέρου για να επιτευχθεί ο στόχος των 3.000 μετακινήσεων.

Πρόκειται για την τρίτη παράταση και στόχος, όπως προβλέπει η συμφωνία με την τρόικα,  είναι με μετακινηθούν συνολικά 3.000 υπάλληλοι. Με τη δεύτερη παράταση που έληξε στις 29 Αυγούστου δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της μετακίνησης 2.000 υπαλλήλων, ώστε μαζί με τους 980 της πρώτης φάσης του προγράμματος να συμπληρωθεί ο αριθμός των 3.000 μεταθέσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών με παλαιότερη ανακοίνωση δημοσίευσε 4.040 θέσεις στις οποίες μπορούν να μετακινηθούν υπάλληλοι.

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων θέσεων είναι ο εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ

080513074156 6617Οδηγίες για το πρόγραμμα εθελοντικής κινητικότητας και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα σύνταξης αποφάσεων μετατάξεων δίνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στους ΟΤΑ της χώρας.

Με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν άμεσα, δηλαδή και πριν από τις καταληκτικές ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος, οι διαδικασίες μετάταξης μέσω της εθελοντικής κινητικότητας από τους φορείς υποδοχής.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη ρυθμίστηκε το ζήτημα του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος των μόλις τριών ημερών εντός του οποίου θα έπρεπε να συνταχθούν όλες οι αποφάσεις μετατάξεων μέσω του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας.

Με τη νέα ρύθμιση δίνεται  η δυνατότητα η απόφαση μετάταξης να μπορεί να συνταχθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, από την επομένη κιόλας της υποβολής της αίτησης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως και τις 5.9.2014.

ypallhlikos kwdikasΤο σύνολο των αλλαγών που επήλθαν το τελευταίο διάστημα μέσω των νέων ψηφισθέντων νόμων για τους δημοσίους υπαλλήλους (πειθαρχικές διαδικασίες, άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, κινητικότητα), περιλαμβάνει η επικαιροποίηση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως τονίζεται από τους επιτελείς του υπουργείου, σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο και τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου κώδικα

p09jMε την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 51 /οικ. 34813  της 27 Δεκεμβρίου 2013 και θέμα: ««Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης», το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ν.4210/2013, ρυθμίζει  μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, θέματα «αργίας»,  πειθαρχικού δικαίου, διορισμών και προσλήψεων.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στην τροποποίηση των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα ( Υ.Κ., ν. 3528 / 2007 ) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν. 3584/2007. Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στο νέο καθεστώς χορήγησης αναρρρωτικών αδειών και την αυτοδίκαιη αργία λόγω πειθαρχικού.

Δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ

dimosioiΤο ερωτηματολόγιο για την ανάλυση της θέσης εργασίας των δημοσίων υπαλλήλωντου στενού δημοσίου τομέα βρίσκεται απο σήμερα στα χέρια τους . Μέσα από το ερωτηματολόγιο 206 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι στο στενό δημόσιο θα κληθούν να περιγράψουν αναλυτικά τη φύση της θέσης τους τον σκοπό της αλλά και τα προσόντα τους .

Αν και σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη σχεδίαση των περιγραμμάτων των νέων θέσεων στα υπουργεία, και όχι για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, ωστόσο, αποτελεί το πρόκριμα προκειμένου να βγουν σε διαθεσιμότητα 25 χιλιάδες υπάλληλοι του στενού δημοσίου (οι 12.500 εκ των οποίων μέχρι το καλοκαίρι), σε συνδυασμό με τα νέα οργανογράμματα.

Το ερωτηματολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, θα δοθεί αρχικά σε 206.000 εργαζόμενους στο στενό δημόσιο τομέα και έπειτα θα ακολουθήσουν σταδιακά όλοι οι υπόλοιποι. Θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους εργαζομένους των υπουργείων, στους ενστόλους και στους εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης το έντυπο θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη σχεδίαση των περιγραμμάτων των νέων θέσεων στα υπουργεία, και όχι για την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Ωστόσο αποτελεί το πρόκριμα προκειμένου να βγουν σε διαθεσιμότητα 25 χιλιάδες υπάλληλοι του στενού δημοσίου (οι 12.500 εκ των οποίων μέχρι το Καλοκαίρι), αφού μέσα από τον επανακαθορισμό των θέσεων ανά οργανική μονάδα μέχρι το τέλος Μαΐου και η τοποθέτηση των κατάλληλων υπαλλήλων στις σωστές θέσεις θα προκύψει και το πλεονάζον προσωπικό.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το ερωτηματολόγιο

opad-logoΜε εγκύκλιο του  ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου(ΟΠΑΔ)  διευκρινίζει και γνωστοποιεί ζητήματα σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων για το έτος 2013.

Σύμφωνα με την  εγκύκλιο  η θεώρηση θα πραγματοποιηθεί  στο διάστημα από 14-01-2013 έως 28-06-2013 .

Οι εν ενεργεία υπάλληλοι (δημόσιοι και δημοτικοί) θα θεωρούν τα βιβλιάρια ασθενείας  τους καθώς και τα βιβλιάρια των έμμεσων μελών τους, για τα  οποία δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων, στην Υπηρεσία τους.

Δείτε την  με Αρ. Πρωτοκ:213/03-01-2013 Εγκύκλιο του ΟΠΑΔ