ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ


Ο Δήμος Βισαλτίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από ιδιώτη για τον καθαρισμό των γραφείων του Δημοτικού Μεγάρου και
των πρώην Δημοτικών Καταστημάτων του, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 355/2016 απόφαση Δ.Σ, για
την κάλυψη των αναγκών του.


Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 20/01/2017 και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.