Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την υπ' αρ. 186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την υπ΄αρ. 203/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βισαλτίας.