ΡΕΗ Πρόεδρος Πρωτοδικών Σερρών, κατάρτισε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.2 και 3 του Ν. 3852/2010  πίνακα γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των Επαναληπτικών αυτών της 25ης Μαΐου 2014, για τη ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Στον πίνακα εμφαίνονται αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβαν οι συνδυασμοί καθώς  και οι σταυροί προτίμησης  του εκλογικού σώματος στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων, του καθενός συμμετασχόντος στις δημοτικές εκλογές συνδυασμού.

 Δείτε τον  ΠΙΝΑΚΑ