Ο Α.Σ. Ε.Α.Σ. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ κάνει γνωστό ότι δόθηκε παράταση μέχρι και 15/6/2015 σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.