Στη Συνεδρίαση  του Δημοτικού συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2011 εγκρίθηκε  το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Βισαλτίας 2011-2014 που συνέταξε και εισηγήθηκε η αρμόδια διεπιστημονική ομάδα έργου

Το εν λόγω σχέδιο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Βισαλτία

Επίσης στη ιστοσελίδα αναρτάται το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης το οποίο απευθύνεται στους Φορείς και στους κατοίκους του Δήμου Βισαλτίας

Δείτε σε μορφή pdf

1) Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού  Προγραμματικής Περιόδου 2011 – 2013

2) To ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης

Πιστεύοντας ότι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του εγχειρήματος είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του οράματος και των αξόνων παρέμβασης του Δήμου Βισαλτίας  , καλούμε τους Φορείς και τους Πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους .