Συνέρχεται σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικού Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τρίτη  18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τoεξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση

Δείτε το προς έγκριση Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.