Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 10 Μαίου του έτους 2016 και ώρα 12.00΄. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για την συζήτηση και λήψη αποφάσης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

                                                                                           Δουβίτσα Αγνή

    

΄Εγκριση Τροποποίησης Τμήματος Λαϊκής Αγοράς Νιγρίτας λόγω Κατασκευής του έργου Ανάπλαση Δημαρχείου Νιγρίτας και προσαρμογή Αρίθμησης των θέσεων στην νέα Χωροθέτηση.

 

 
Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.