Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου του έτους 2016 και ώρα 12.00΄. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87) το κατεπείγον κρίνεται λόγω των εορτών και των Αργιών των Χριστουγέννων

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής

                                      Δουβίτσα Αγνή

    

  1. Χορήγηση Προέγκρισης ΄Αδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –(ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ»   του Βλάχου Γεωργίου του Αγγέλου στην Τοπική Κοινότητα Βέργης.
  2. Χορήγηση Προέγκρισης ΄Αδειας Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Γραφείο Τελετών» της Γκουτάκη Αναστασίας του Χρήστου στην Δημοτική Κοινότητα       Νιγρίτας στην οδό Εθνικής Αντίστασης αριθμ. 4.
  3. Χορήγηση ΄Αδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στην Δημοτική Κοινότητα Νιγρίτας και Παράταση Ωραρίου Μουσικής

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.