Από το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνεται ότι:

Την προσεχή Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 καθώς και την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 και από ώρα 9:00 έως 14:00, η υπάλληλος της υπηρεσίας μας, Βασιλική Καλπακίδου, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση των τίτλων του κυρωθέντος αναδασμού του αγροκτήματος Νιγρίτας, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βισαλτίας προκειμένου να επιδώσει στους δικαιούχους (ή στους εκπροσώπους τους) τους εκδοθέντες τίτλους και να επιλύσει θέματα που αφορούν στους τίτλους που δεν έχουν εκδοθεί λόγω ελλιπών στοιχείων.

Παρακαλούνται οι κτηματίες των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Αβραμίδης – Δράκου και από Κραμποβίτης – Μώκου να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις παραπάνω ώρες και ημέρες.

Τονίζεται ότι μία φορά την εβδομάδα η κα. Β.Καλπακίδου θα βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα για την επίδοση τίτλων και την επίλυση προβλημάτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την κατάσταση 3 με τίτλους που έχουν εκδοθεί.