Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών δημοσίευσε τις παρακάτω διακηρύξεις δημοπρασιών, που θα διεξαχθούν στις 24 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της παραπάνω υπηρεσίας και αφορά δημόσιες εκτάσεις των παρακάτω αγροκτημάτων:

  • Αγρόκτημα Πατρικίου – αρ. 291 και 292 (1.989 τ.μ. και 13.375 τ.μ.) Α’1972
  • Αγρόκτημα Ιβήρων – αρ. 410γ (5.000 τ.μ. και 14.992 τ.μ.) ΣΑΑΚ
  • Αγρόκτημα Ανθής – αρ. 448α (8.178 τ.μ.) Α’ 1975
  • Αγρόκτημα Δάφνης – αρ. 125 και 153 (16.935 τ.μ. και 16.100 τ.μ.) ΣΑΑΚ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Διακηρύξεις, οι οποίες είναι αναρτημένες και στον πίνακα ανακοινώσεων της παραπάνω υπηρεσίας και στο Δημαρχείο του Δήμου Βισαλτίας στη Νιγρίτα. Περισσότερες πληροφορίες στο 23213 55177, 55100.