Ο Δήμος Βισαλτίας, μετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο με τίτλο: « -AGROCHEPACK- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα MED (75% ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (25%).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στα πλαίσια του παραπάνω Έργου και συγκεκριμένα για την κάλυψη δύο (2) θέσεων ελεγκτών/ εποπτών των τοπικών πιλοτικών σταθμών συλλογής των κενών συσκευασιών των αγροχημικών, στην περιοχή του Δήμου Βισαλτίας (στις Τοπικές Κοινότητες Φλάμπουρου και Πατρικίου), για αποσχόληση  δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα από την 01/04/2013 ως τις 30/05/2013.

Υποβολη αιτήσεων μέχρι και 27η Μαρτίου 2013 (πληροφορίες κ. Κετσετζή Εύη, τηλ. 2322020300).

Δείτε εδώ όλη την πρόσκληση.                                                           

                                                                                                                    Ημερομηνία ανάρτησης 12/3/2013