Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας την 21-3-2012 πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στη Τ.Κ. Σησαμιάς του Δήμου Βισαλτίας με την συμμετοχή τοπικών κατοίκων και μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Παράλληλα έγινε και ενημέρωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGROCHEPACK «Σχεδιασμός Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Κενών Συσκευασιών Αγροχημικών» που πραγματοποιείται στο Δήμο Βισαλτίας.