Συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προέδρου της  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση  θα διεξαχθεί στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την 8η  του μηνός Οκτωβρίου έτους  2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης