ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.50 /2018 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.