Το Ληξιαρχείο είναι μια διοικητική υπηρεσία του Δήμου Βισαλτίας που ασχολείται με την καταχώρηση των ληξιαρχικών γεγονότων και όλων όσων προκύπτουν από αυτά. Η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων έχει ανατεθεί από το νόμο στους Ληξιάρχους.

Ληξίαρχοι είναι τα αρμόδια όργανα που δέχονται τις δηλώσεις και τις καταχωρούν στα ληξιαρχικά βιβλία προσδίδοντας σε αυτά το κύρος δημόσιου εγγράφου.

Τα Ληξιαρχικά βιβλία διακρίνονται σε κύρια και βοηθητικά. 

Κύρια είναι εκείνα στα οποία καταχωρούνται οι ληξιαρχικές πράξεις και είναι τα βιβλία γεννήσεων, γάμου, θανάτου και εκθέσεων, τα οποία θεωρούνται από τον κ. Εισαγγελέα για να χρησιμοποιηθούν και ελέγχονται μετά τη χρήση τους.
Βοηθητικά είναι το πρωτόκολλο των αιτήσεων, το πρωτόκολλο των εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων και το πρωτόκολλο των οίκοθεν εκδιδομένων αντιγράφων καθώς και τα αλφαβητικά ευρετήρια.

Τα αντικείμενα που αφορούν το Ληξιαρχείο περιληπτικά είναι :Οι γεννήσεις, οι       βαπτίσεις, οι αναγνωρίσεις εξώγαμων τέκνων, υιοθεσίες, ονοματοδοσίες, αλλαγή   θρησκεύματος, αντίγραφα γεννήσεων για τα μητρώα αρρένων, για την κατάρτιση στρατολογικών πινάκων, για αλλαγές φύλλου κλπ., οι γάμοι, τα διαζύγια, η ανάκτηση πατρικού επωνύμου για την έγγαμη σύζυγο, οι θάνατοι.

Επίσης, όλες οι διορθώσεις που αφορούν τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων και γίνονται με δικαστική απόφαση ή διαταγή του κ. Εισαγγελέα. Η αλληλογραφία, το αρχείο, τα στατιστικά δελτία, ευρετήρια, εκθέσεις επιθεώρησης του κ. Εισαγελέα, καθώς και πολλά άλλα που προκύπτουν από την καταχώρηση των διαφόρων γεγονότων, καθώς και οι άδειες ταφής.

Έχουν οριστεί ληξίαρχοι ( σε όλες τις δημοτικές ενότητες)  οι κάτωθι δημοτικοί υπάλληλοι:

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ , υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην δημοτική ενότητα Νιγρίτας με έδρα τη Νιγρίτα -τηλέφωνο 23220 20300

 2. ΛΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην δημοτική ενότητα Βισαλτίας με έδρα το Δημητρίτσι, Τηλέφωνο 23223 53803

 3. ΚΥΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην δημοτική ενότητα Τραγίλου με έδρα την Μαυροθάλασσα, τηλέφωνο 23223 53900

 4. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην δημοτική ενότητα Αχινού, με έδρα το Σιτοχώρι,τηλέφωνο 23220 52162

Δείτε ΕΔΩ τις άδειες και τα πιστοποιητικά που μπορείτε να εκδώσετε από το Ληξιαρχείο του Δήμου Βισαλτίας