Συνέρχεται σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας . Η συνεδρίαση θα  διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 .

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας