Συνέρχεται σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, του Δήμου Βισαλτίας

Η συνεδρίαση που είναι δημόσια θα πραγματοποιηθεί  στη  Νιγρίτα και στο  Δημοτικό Κατάστημα την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας