Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας.  Η συνεδρίαση θα  διεξαχθεί στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη  4 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11.00.

Δείτε εδώ την σχετική πρόσκληση και την ανάλυση των θεμάτων που θα συζητηθούν