Συνέρχεται σε δημόσια τακτική συνεδρίαση (15η του 2012) η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βισαλτίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στη Νιγρίτα και στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.00

Δείτε ΕΔΩ  την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τις εισηγήσεις της υπηρεσίας μας