Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

 

1.Την κ.Δήμαρχο Βισαλτίας

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Βισαλτίας

3.Τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων

            Καλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 24  Μαϊου  2017 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

καλεί

 

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αναπτύσσονται στη πρόσκληση που ακολουθεί

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Μαϊου 2016 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ το εξής :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τροποποίησης τμήματος λαϊκής Αγοράς Νιγρίτας λόγω κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου» στη Νιγρίτα και προσαρμογή της αρίθμησης των θέσεων στην νέα χωροθέτηση.

 

 
Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

 

dimotikos1Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 21:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας»

Δείτε  ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

dimotikos1Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τρίτη 2 Ιουνίου  2015 και ώρα 20:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας»

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

symvoulioΜε 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται την την Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 20.00 μ.μ 2015 ,σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «Αθανάσιος Κασιακόγιας».

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.