Προσκλήσεις Δ.Σ

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται,  την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» σε Τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται, τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας.

Δείτε  ΕΔΩ την πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.00 μ. μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας.Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση μετα θέματα ημερήσιας διάταξης: