Προσκλήσεις Δ.Σ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

καλεί σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως παρουσιάζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

καλεί σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου   2018 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως παρουσιάζονται στην πρόσκληση που ακολουθεί

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

καλεί σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου    2018 και ώρα 20.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Π.  

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Βισαλτίας έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Π.  

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1.Την κ.Δήμαρχο Βισαλτίας

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Βισαλτίας

3.Τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων

            Καλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28  Ιουνίου 2017 και ώρα 20.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα θέματα ημερήσιας διάταξης όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνημμένη πρόσκληση

 


Ανοίξτε το έγγραφο σε νέο παράθυρο Πατώντας εδώ.