Προσκλήσεις Δ.Σ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας θα πραγματοποιήσει δύο (02) συνεδριάσεις την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 στη Νιγρίτα και στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Η πρώτη, θα είναι τακτική συνεδρίαση  θα διεξαχθεί  ώρα 18.00 μ.μ.  και σε αυτήν περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα (12) θέματα προς συζήτηση.

Η δεύτερη θα είναι ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα και ώρα 20.00 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020».

Δείτε

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της τακτικής Συνεδρίασης.

Την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ειδικής Συνεδρίασης.

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,την Πέμπτη    12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» θα συζητηθεί η «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2020» μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά δεκαπέντε (15) θέματα προς συζήτηση.

Δείτε τη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με εικοσιένα (21) θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας,τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνέρχεται,  Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» σε Τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας.

Δείτε  την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνέρχεται σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») το Δημοτικού Συμβούλιο Βισαλτίας, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.